lady.gif (912 bytes)Lady Helmsman

       Lady Helmsmanklubben

 Hem   Data   Lady-klubben   Medlemssidor   Tips   Projekt   Kappsegla   Segeltorget   Länkar   Annonser   Gamla Forum


Rapporter från klubbens träffar
Ladyträffen 2010-08-28
Ladyträffen 2009-08-22
Ladyträffen 2007-08-11
Ladyträffen 2005-08-13
Ladyträffen 2004-08-14
Ladyträffen 2003-08-23
Ladyträffen 2002-08-24
Ladyträffen 2001-08-25
KM 2005
Ornö runt 2004
Ornö runt 2001
Tipsarträff 2005
Tipsarträff 2004
Tipsarträff 2001
Lady-cuppen regler
Lady Helmsmanklubben företräder Lady Helmsman, Lady GT och Lady Helmsman II klasserna. Klubben bildades 1976 har bland annat till ändamål att:
  • svara för klassens administration
  • planera klassens kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet, distriktsseglarförbunden och dess förbundssällskap samt andra klasser
  • bevaka klassens tekniska utveckling
  • upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter
  • tillvarata klassens övriga intressen

Klubben arrangerar ett par träffar / tävlingar per säsong, och ett årsmöte i november. Som medlem får du förutom att träffa en massa likasinnade, ett par tre utskick per år, tillgång till medlemmarnas samlade erfarenhet i form av ett tipshäfte, en adresslista till alla klubbens medlemmar.

Klubbens PG fungerar för tillfället inte men vi jobbar på att lösa det...
   Enklast blir Du medlem genom att betala in årsavgiften 100:-
   till Lady Helmsmanklubbens postgirokonto 306 29-0
Ange: namn, adress och telefonnr
båtens nr, typ, namn och hemmahamn
samt emailadress om du vill ha information via email
Båtdatablad

Båtdatablad finns numera att hämta på Seglarförbundets hemsida

Båttyp

SRS 2024

Lystal

Utrustning

Klass

Längd

Bredd

Depl.

0,99

 1,16

 SGV

 Kölbåt

 12,10

 2,69

 4,70

1,008

 1,19

 SGV

 Kölbåt

 12,10

 2,69

 4,70

1,015

 1,20

 SGV

 Kölbåt

 12,10

 2,69

 4,70


Styrelse 2023

Ordförande Gunnar Frank
Lundagårdsvägen 20,
163 51 SPåNGA
08-760 77 27
0703-34 29 53
Sekreterare Björn Insulander
Nässelstigen 105
165 71 HÄSSELBY
08-381504
070-8555283
Kasör & SSF Leif Thedvall
Box 378
184 24 åkersberga
0708-576 106
Kappsegling Fredrik Thörn
Fårtickegången 32  
135 33 Tyresö
08-7127316
070-8761870
Vakant


Skapad av Gunnar Frank - senast uppdaterad den 23 January 2024